Aktiivinen työympäristö pelastaa tietotyöläiset

Aktiivinen työympäristö pelastaa tietotyöläiset

Monet tietotyöläiset viettävät päivänsä työpöydän ja koneen ääressä. Mielenkiintoinen työ imaisee mukaansa. Työasennon vaihtelu unohtuu ja paikat jumittuvat. Me W-Factorilla haluamme herättää tietotyöläiset ymmärtämään työergonomian ja työpäivän aikaisen aktiivisuuden merkityksen omalle terveydelle ja hyvinvoinnille, ennen kuin jotain vakavampaa sattuu.

Helppo tapa lähteä kartoittamaan työergonomiaan ja työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen liittyviä haasteita on ottaa käyttöön meidän Olotila-sovellus. Helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla voi kartoittaa henkilökunnan tämänhetkisen tilanteen esim. selkä- ja niskahartiaseudun kipujen osalta helposti ja nopeasti. Räätälöimme kysymykset tarvittaessa jokaisen yrityksen tai yhteisön yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sovelluksen tarkoitus on herätellä käyttäjät oman hyvinvoinnin seurantaan ja miettimään arjessa tekemiään valintoja erityisesti työpäivän aikana ja työergonomian ja työpäivänaikaisen aktiivisuuden osalta. Jokaisen lyhyen kysymyssarjan jälkeen käyttäjä näkee välittömästi oman sen hetkisen tilanteensa ruudulta: Miten minulla menee?

Kun työergonomian ja työpäivän aikaisen aktiivisuuden haasteet ja niistä johtuvat kiputilat on kartoitettu, tehdään toimenpidesuunnitelma, miten haasteisiin voidaan vaikuttaa ja niistä aiheutuvia haittoja vähentää. Sovellustamme voidaan käyttää myös toimenpidekanavana tarjoamalla sen kautta aiheeseen liittyviä sisältöjä ja palveluita. Toimenpidesuunnitelmaan kannattaa aina sisällyttää myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa parhaan lopputuloksen saamiseksi joko oman työterveyshuollon kautta tai meidän asiantuntijoidemme avustuksella.

Aktiivinen työympäristö pelastaa tietotyöläiset

 

Toimenpidejakson jälkeen sovelluksellamme on helppo kerätä palautetta siitä, miten tilanne muuttunut, kun on tehty muutoksia ja toimenpiteitä työergonomian parantamiseksi ja arkiaktiivisuuden lisäämiseksi. Palautekysely auttaa myös selvittämään tarpeet mahdollisille jatkotoimenpiteille. Palautekysely kannattaa toistaa muutaman kerran, että nähdään toimenpiteiden vaikuttavuus pidemmällä aikavälillä. Kaikki tämä vaivattomasti omalla kännykällä. Työnantaja saa käyttöönsä yhteenvetoraportin kaikista käyttäjistä, josta näkyy alun lähtötilanne ja palautekyselyiden tulokset ja mahdolliset tarpeet jatkotoimenpiteille.

Tuki- ja liikuntaelinvaivat kehittyvät hitaasti vuosien aikana. Ne ovat edelleen 2. suurin ennenaikaisten eläkkeiden syy. Yhä nuoremmat aikuiset kärsivät pitkäaikaisista niska-hartiaseudun kivuista ja selkäkivuista. Tutkimusten mukaan vietämme 75 prosenttia valveillaoloajastamme paikallaan ja olemalla passiivisia. Tämä altistaa meitä tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisäksi sydän- ja verenkiertosairauksille, II-tyypin diabetekselle ja jopa ennenaikaiselle kuolemalle. Siksi meille w-factorilaisille on tärkeää herätellä mahdollisimman moni tietotyöläinen kiinnittämään huomiota omaan työergonomiaan ja työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen ja ymmärtämään niiden merkitys ennaltaehkäisyssä.
Pienetkin teot ratkaisevat, kun niitä toistetaan joka päivä, viikko ja kuukausi vuosien ja vuosikymmenten ajan. Tänään on hyvä päivä aloittaa!

Kirjoittaja on fysioterapeutti ja KTM. Erityisosaaminen fysioterapian alalta istumaterveys ja aktiivinen työympäristön suunnittelu. Monen vuoden työkokemus työhyvinvoinnin myynti, markkinointi ja asiantuntijatehtävistä on lisännyt kiinnostusta jakaa aktiivisesti tietoa ja kehittää helppokäyttöisiä työkaluja työergonomian parantamiseksi ja arkipäivän aktiivisuuden lisäämiseksi. Tämä työ ei ole vielä valmis!